Jonsered röjsågar

På 1830-talet togs första steget till det som idag är det mycket kända märket Jonsered. Då grundade William Gibson och Alexander Keller en textilindustri. Keller köptes ganska snart ut från företaget och det blev ett renodlat familjeföretag under namnet William Gibson & Söner.

jonsered-logotyp

Utbudet var från början mycket brett. Här tillverkades allt från brandslangar och mattvarpor till plogar och gjutgods. Inriktningen var därmed inte bara mot textil utan en stor del handlade om olika gjutningsprodukter.

År 1872 togs namnet Jonsereds Fabrikers AB. Nu hade man även breddat utbudet till att även vara inriktad på olika träbearbetningsmaskiner.

Riktad produktion av trädgårdsmaskiner

Efter andra världskriget riktades produktionen allt tydligare in mot trädgårdsmaskiner vilket är vad de flesta idag förknippar märket med. Ett stort framgångssteg togs av företaget 1954. De lyckades då lansera världens första ”enmansmotorsåg”. Detta skapade en helt ny marknad och bara ett år senare kunde de presentera sin första röjsåg.

Just produktionen av röjsågar och motorsågar var något som starkt växte under 60-talet. Men detta betydde ändå inte att man valde att enbart satsa på vissa inriktningar inom företaget. Det var fortfarande en mycket stor bredd på utbudet med exempelvis snickerimaskiner, trädgårdsmaskiner och presenningar.

Under 70-talet valde man så att börja fokusera på vissa kärnverksamheter och la därför ner delar av annan produktion. Electrolux köpte upp Jonsered 1978 som då valde att enbart behålla produktion av motorsågar och presenningar. Resterande delar såldes vidare. Företaget köpte även upp Husqvarna vilket gjorde att produktionen av Jonsereds motorsågar under flera år genomfördes i Husqvarnas fabriker.  Idag ligger märket Jonsered under Husqvarna AB.

Jonsereds modeller av röjsågar

jonsered röjsåg
Jonsered röjsåg

Det som bör vara grundläggande i val av röjsåg från Jonsered är vad maskinen är tänkt att användas till. Är det exempelvis enklare grästrimning som enbart önskas kan den billigare BC 2128 väljas. Är det däremot en kombimaskin som klarar av flera olika funktioner kan exempelvis CC2128 väljas. Detta förutsatt att det är mindre trädgårdsarbeten som ska utföras. Vid längre arbetspass är det däremot bättre att gå upp något steg i kvalité då det både ger fler funktioner och bättre ergonomi.

Några röjsågsmodeller visar dessa skillnader

BC2128

En enkel och smidig röjsåg för vardagsbruk. Nackdelen med denna modell är däremot att den har något sämre ergonomi mot de andra modellerna. Här saknas exempelvis Anti Wib, Komfortgrepp och Vector 3-55 Sele. En kraftfull röjsåg som därmed fungerar för de mesta arbeten. Däremot finns det bättre modeller för de som jobbar dagligen och måste prioritera ergonomin och arbetsmiljön extra högt. Rekommenderas enligt Jonsered till villaägare.

CC 2245

En av de mycket populära rörsågarna från Jonsered. Här har företaget kombinerat flexibilitet med en mycket god ergonomi. Ett mycket bra val för den som kommer att utföra långa pass med röjsågen.

CC245 har exempelvis AntiWib, vilket minimerar vibrationerna som leder vidare ut till användarens händer och armar, samt CleanPower som gör att avgasemissionerna och bensinförbrukningen minskar. Med Komfortgrepp och Vector 3-55 sele skapas även förutsättningarna för mycket god ergonomi

En variant av CC2245 är CC2235. Skillnad gällande funktioner är enbart att CC2235 har vector 2-35 sele istället för 3-55-sele.

Flera modeller finns även med tillägget W. Detta betyder att det är handtagsvärme vilket kan vara otroligt behagligt om maskinen ska användas under de kallare dagarna.

Exempel på system som är utvecklade av Jonsered är

Clean Power™ – En motor som minskar skadliga utsläpp med upp till hela 75%. Man räknar även med att bensinförbrukningen minskar med upp till 20%.

Anti Vib® – Ett system som gör att vibrationerna blir så minimala som möjligt. För den som ska jobba längre pass med röjsågen är det en rekommendation att välja en röjsåg med Anti Vib. I längden blir det annars jobbigt för både armar och händer även om det inte handlar om stora vibrationer.

Spin Start™ – En egenskap som gör att dragmotståndet minskar upp emot 40%  i starthandtaget.